BERSIHKAN DOSA….

www.songgobuwono.com
Yaa Allah Sucikanlah Aku Dari Dosa-Dosa, Dan Bersihkanlah Diriku Dari Segala Aib…. Tanamkanlah Ketaqwaan Di Dalam Hatiku, Wahai Penghapus Kesalahan Orang-Orang Yang Berdosa….. Yaa Allah Jadikanlah Aku Orang-.Orang Yang Menyintai Auliya-Mu Dan Memusuhi Musuh-Musuh Mu. Jadikanlah Aku Pengikut Sunnah-Sunnah Penutup Nabi-Mu, Wahai Penjaga Hati Para Nabi…. Yaa Allah Jadikanlah Usaha ku Sebagai Usaha Yang Di syukuri, Dan Dosa-Dosa ku Di ampuni, Amal Perbuatan Ku Diterima, Dan Seluruh Aib ku Di tutupi, Wahai Maha Pendengar Dan Semua Yang Mendengar….
Foto: www.songgobuwono.com
Yaa Alloh Sucikanlah Aku Dari Dosa-Dosa, Dan Bersihkanlah Diriku Dari Segala Aib.... Tanamkanlah Ketaqwaan Di Dalam Hatiku, Wahai Penghapus Kesalahan Orang-Orang Yang Berdosa..... Yaa Alloh Jadikanlah Aku Orang-.Orang Yang Menyintai Auliya-Mu Dan Memusuhi Musuh-Musuh Mu. Jadikanlah Aku Pengikut Sunnah-Sunnah Penutup Nabi-Mu, Wahai Penjaga Hati Para Nabi.... Yaa Alloh Jadikanlah Usaha ku Sebagai Usaha Yang Di syukuri, Dan Dosa-Dosa ku Di ampuni, Amal Perbuatan Ku Diterima, Dan Seluruh Aib ku Di tutupi, Wahai Maha Pendengar Dan Semua Yang Mendengar....
 • Bunda Lia Yaa Alloh Aku Memohon Kepada-Mu Hal-Hal Yang Mendatangkan Keridhoan- Mu, Dan Aku Berlindung Dengan- Mu Dan Hal-Hal Yang Mendatangkan Kemarahan-Mu, Dan Aku Memohon Kepada-Mu Kemampuan Untuk Mentaati-Mu Serta Menghindari Kemaksiatan Terhadap-Mu, Wahai Pemberi Para Peminta…..
 • Bunda Lia Rabb, berilah kekuatan pada diri hamba untuk bisa memerhatikan dan memedulikan sesama. Karena hamba tahu, jalan keselamatan, khususnya untuk orang-orang seperti hamba yang bermandikan dosa dan berpakaian maksiat, adalah dengan banyak-banyak menolong sesama dan banyak-banyak meringankan penderitaan sesama.
  Engkau yang Maha Kuat berfirman, lewat Nabiyallah Muhammad Rasul-Mu, bahwa siapa saja yang ingin diringankan penderitaannya, hendaknya ia ringankan penderitaan sesama. Siapa saja yang ingin diangkat kesusahannya, angkatlah kesusahan sesama. Dan bahwa siapa saja yang menginginkan pertolongan-Mu, hendaknya ia menolong sesama…
 • Ruly amien …salam pamoedji rahajoe boenda..Kaweninganing Ratri Soetji ingkang lenggah ing Pribadi,Raos ingkang kanthi mawas ing lebeting Bathos,kadya siniram Hanirta Sewoe Soemoer Tirta pawitra mahening soetji,kawengkoe mring Rasa Djati ,Tan Owah Gingsir Noenggal Raos Sedoeloer Toenggal Banyoe hangoepadi kaweningan lan lereming penggalih pinanggih Rahajoening sagoeng doemadhi…
 • Bunda Lia Segala puji-pujian bagi Alloh…. Tuhan seru sekalian alam, selawat dan salam ke atas semulia-mulia para nabi dan para rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekalian…. Ya Alloh, Jadikanlah cahaya dalam hatiku dan cahaya pada lidahku dan cahaya pada pandanganku dan cahaya pada pendengaranku dan cahaya dari kananku dan cahaya dari kiriku dan cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku dan cahaya di hadapanku dan cahaya dari belakangku dan jadikanlah cahaya pada diriku…… Dan Alloh telah berselawat ke atas Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekalian, dan segala puji-pujian bagi Alloh seru sekelian alam…
 • Bunda Lia Ya Alloh Engkau sumber bahagia… Engkaulah sumber keselamatan… Ya Alloh Engkau sumber keamanan …. Engkaulah segalanya… Ya Alloh Engkaulah pelindungku…. Engkaulah sumber rezekiku…. Di waktu sakit Kau sembuhkan…. Di waktu lapar Kau beri makan… Ya Alloh Engkau Cinta Agungku… Cintaku haraplah dibalas….
 • Bunda Lia Ya Alloh ya tuhanku… Pasrahkanlah aku dengan takdirmu… Sesungguhnya apa yang telah engkau takdirkan… Adalah yang terbaik buat ku…. kerana engkau maha mengetahui… Segala yang terbaik buat hamba Mu ini…
 • Bunda Lia Selamat pagi Papa Mbeling terimakasih…. doaku selalu.
 • Bunda Lia Amin… Wong Jowo Ajeneng Tuwo selamat pagi terma kasih… pamuji Rahayu Wilujeng…
 • Ruly nembah noewoen boenda sampoen kerso paring kinoermatan doemateng kawoela..salam pamoedji rahajoe ing ndalem kaweningan ratri..rahajoe..
 • Bunda Lia Ya Alloh… Ya Alloh… Ya Alloh sungguh luar biasa ujian-Mu…. Dengan langkah yang terseret dan tertatih mendaki dalam kelemahan diriku ini
  kaki semakin lemah tak mampu untuk melangkah ke depan sampai akhirnya terjatuh terkulai … aku hanya dapat berucap… Ya Robbku aku pasrah… apapun keputusan-Mu baik dan buruk semua akan aku terima….
 • Bunda Lia Sama2 Wong Jowo Ajeneng Tuwo… hemmm
 • Bunda Lia Yaa Alloh…. Liputilah Aku Dengan Rahmat Dan Berikanlah Kepadaku Taufiq Dan Penjagaan. Sucikanlah Hatiku Dan Noda-Noda Fitnah Wahai Pengasih Terhadap Hamba- HambaNya Yang Mu’min. …
 • Bunda Lia Aminnn3x matur nuwun Wong Jowo Ajeneng Tuwo… mugi Gusti ngjabahi opo kang kito suwun… Amin….
 • Ruly Goesti Allooh dalang sedajanipoen lelampahing agesang moegi paring raharjeng doemateng pandjenengan sedaja sak goetrah..amien..
 • Ruly amien …nembah noewoen..poen kawoela nyoewoen pamit oendoer sakwetawis ..nderekaken minggah ing sanggar pamoedjan..mahening soeci….rahajoe…wasalam..
 • Radzi Saad Amin Amin Amiinnn Yaa Rabbal’alaminnn!!!
 • Yustin Gya Slamat pagi bunda Iia,amin amin yarobbala’lamin…..
 • Abdul Lathif .
  Assalaamu’alaikum…..
  @Bunda : Sugeng enjang …. sugeng ,miwiti pakaryan, Mbakyu…..
 • Aring Sukaton Aamiin ya robbal alamin

  Asalamualaikum wrwb
  Buat Bunda Lia juga smua yg hadir dlm doa pagi ini
  Moga berkah Sehat serta kebahagiaan mengiringi kehidupan qta aamiin
  Selamat pagi
  R a h a y u
 • Siwi Marthin Amin YRA. Selamat pagi bunda Lia. Semoga dipagi ini semua harapan dapat terwujud. Aku tunggu doamu selalu.
 • Dewi Angin Angin · 573 mutual friends

  amin makasi BUNDA?met pagì …..salam
 • Wong CiLik aamiin…
  mugi pun ijabahi…
 • Syah Ruddin aminyarobbal’alamin. Mat pagi bunda salam rahayu
 • Hadi Nining · Friends with Bunda Lia Tiga and 12 others

  Ass… amin semoga kita menjadi hamba yang pandai bertaubat dan pandai mensucikan diri sehingga Allah mencintai dan menyayangi kita semua….
 • MasTebe Budiharto Aamiin aamiin aamiin ya rabbal aalaamiin …sugeng enjang Bundaku Adindaku … semoga semua do’a2 dikabulkan oleh Allah SWT dan acara 11-11-2011 pun berhasil dg sukses tanpa ada rintangan yg berarti.
 • Hadi Nining · Friends with Bunda Lia Tiga and 12 others

  amin semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan membersihkan diri dari dosa sehingga kita termasuk hamba yang di cintai dan disayangi oleh Alaah Swt…serta semoga hari ini memberikan manfaat baik untuk dunia dan akhirat kita…. have anice day for all….
 • Hardi Muljodihardjo Alhamdulillah inilah doa khjusyuk yg vertikal ditujukan hanya kpd Allah swt mk mariah kita dukung amien-i bersama, semoga doa pagi Bunda diberkati ridhoNya juga kpd yg didoakan Bunda lia. Insyaallah.
 • Bunda Reny Amiin ya robbalalamiiin
 • Dess Nus Aamiin Aamiin Aamiin yra……
  Slamat Pagi Bunda LiaQ….. Kesuksesan snantiasa menyertaimu BundaQ…
  Salam kasihQ Bunda.
 • Min Sara Amin Amin Amin Ya Robbal ‘Aalamiiin.
  Mbak gak upaya berkata apa2 kecuali berdoa untuk mu Jeng.
  Salam sayang.
 • Budi Akil Selamat pagi.! Rahayu.
 • Kang Edy Yusuf Ritonga Amin Ya Robbal Alamin…

  Selamat pagi Bunda Lia dan seluruh keluarga besar yg hadir …
  nembah nuwun sangat yo Bunda atas tag dan iriman doa nya …

  smoga manian sgala urusan Bunda di mudah kan dan
  segala yg kurang baik sirna dgn sendiri nya …
  Amin YRA ..

  Salam taklim saya Bunda … Rahayu sagung dumadi ….
 • Jagad Satria Sedoyo puji puniko kagunganipun gusti…ingkang tansah paring welas ln asih., mugi2 kito tansah pinaringan kawelasan soho dipun asihi wonten gusti Alloh…sugeng wilujeng enjing poro kadang kinasih….
 • Sang Iblis Amin Ya Robb…
  Semangat pagi Bunda Lia…
  Salam Kasihku.
 • Bunda Lia Assalamu’alaikum wR wB Dapatkah diasa berlanjut dipunya, seakan nihil tapi masih bernyawa, dan begitu yakin bisa dirasa…. hanya kalbu yang punya saling erat berbahasa… mengembang membuai sesama…hanya RASA ini yang akan bicara… mohon maafku… dengan waktu tinggal 3 hari lagi HAJAT SEMAR MBANGUN KAYANGaN dan TARI DOA SONGGO BUWONO akan digelar… saya yang masih banyak kekurangan terutama d…alam doa dengan amat sangat saya pribadi mohon pada Panjenengan semua untuk mendoakan saya dan minta doa restu supaya HAJAT kami terselenggara dengan baik karena tentunya banyak juga yang banyak berniat coba2 terutama masalah ilmu…. jadi kami mohon bantuan Doa panjenengan agar kami siap dalam segala hal… ternyata tidak sedikit yang mau coba2.. hemmm….
 • Aring Sukaton Siaaaaappp !
  Doa dan pengamatan pasti dilakukan oleh semua teman yg mendukung hajat ini

  Percayalah Alloh swt, akan meridho I aamiin
 • Abu Mansur amin ya mujibus sailin..
 • Kakang Prabu Anom Amin Ya Robb..
  selamat pagi bunda.. selamat pagi juga para sedulur semua…
  Insya Allah acara pagelaran lancar, mari kita bersama bersatu dalam Doa ..
 • Jagad Satria Hamung raos pasrah, sumeleh, sumendeh dateng gusti…insya Alloh bunda saged ngadepi….SURO DIRO JAYA NINGRAT LEBUR DENENG PANGASTUTI….sugeng wilujeng siang bunda.,rahayu rahayu rahayu.
 • Bunda Lia Wong nandur pari iku bakal ngundhuh pari, ora bakal ngundhuh jagung utawa kacang….Semono uga pikiraning manungsa, ora beda karo mau. Yen pikiran kita tansah kita kulinakake lan kita pigunakake kang becik-becik ya bakal nduweni daya kekuwatan kang becik, satemah bisa aweh pakaryan kang pengaji tumraping bebrayan. Mula katimbang nggagas kang ora-ora lan ngayawara, prayogane nggagasa marang laku utama lan mulya. Lan luwih utama maneh menawa gagasan kang mangkono mau diwedharake dadi pakarti pisan…..
 • Bunda Lia Yen darbe karep lakonana kanthi gemblenging tekad kang nyawiji, adhepana sarana makarti kang madhep lan mantep. Sangune kudu ati sing tatag, ora ngedhap nadyan mangerti yen dalan kang diambah kebak parang curi. Yen tansah rongeh lan rangu-rangu, ateges mung wani ing gampang, wedi ing pakewuh, samubarang kang sinedya ora bakal ginayuh…..
 • Bunda Lia Urusanku untuk persiapan masih banyak dan untuk TANTANGAN SAYA TERIMA…. Ingat SAYA TERIMA…. Kang kinaran janma kang wis kadunungan cipta kang wening iku, yaiku sapa kang wis temen-temen mantep pangidhepe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wong kang kaya mangkono mau samangsa nindakake pakarti apa ta apa tansah linambaran ati kang sarwa tepa tulus, kabeh-kabeh amang akarana Allah. Ora cilík ati, gedhené ngrasa owet ing kalane wohing panggawene mitunani awake dhewe, nanging bisa gawe raharjane sesamaning dumadi. Kosokbaline wong kang nindakake pangibadah nanging isih ndarbeni pepinginan supaya diweruhana lan digawokana dening Alloh, iku pratandha yen pangidhepe lan pangibadahe durung akarana Alloh……
 • Bunda Lia Ala-alaning kelakuwane wong ora kaya kang sinung watak “Sapa sira sapa ingsun”. Marga sendhenan kaluwihane, embuh kekuwasaane, embuh karosan, seneng tumindak sawenang-wenang marang kalahane kang wis tita ora bakal kumawani mancahi gedhene nganti wani mbandakalani kekarepane. Wong kang nduweni sesipatan kaya mangkono mau prayoga enggal ngelingana menawa laku jantraning jagad mono wis kinodrat cakra manggilingan; sing wingi ana ngisor dene sesuk gilir gumanti bakal ngerehake…. TAK ENTENI TEKAMU AKU ORA WEDHI… aku ora bakal mlayu…Hemmmmm tidak usah di inbox atau di sms ya…. kita siap2 saja BERTANDING keluarkan semua ilmumu… mau pakai apa saja silahkan … aku hanya punya ilmu ROSO… Monggo jangan takut …. ilmuku hanya BATIN dan RASA ojok wedhi kalah…. Nuwun.
 • Ayu Dewi Lestari amin,,,Semoga Mama selalu dlm lindungan dan kasihnya,,,,salam kangenku selalu Mama,,I luph U
 • Bunda Lia Mohon maaf urusanku masih banyak dan aku paling tidak suka kegagalan jadi mohon maaf ijin untuk memenuhi kekurangan… sekali lagi untuk saudaraku/ saudariku/ sahabat2ku mohon doa restu agar hajat kita semua ini lancar dan dapat terlaksana dengan baik…. Untuk yg MENANTANG dan COBA2 ILMU kunantikan kedatanganmu dan aku SIAP MELAYANI TANTANGNMU. terimakasih untuk semua……
 • Ayu Dewi Lestari sugeng siang sedoyo kadang kisah,salam sejah5era selalu,,,Rahayu
 • Ayu Dewi Lestari Mama,,,,,gk usah pikirkan mereka ,,,,
 • Syahwir Papude PERHATIAN: Bagi siapa saja yang beritikad tidak baik terhadap Dinda Bunda Lia, saya harap untuk tidak melanjutkan niat buruknya dengan cara2 misterius, karena Anda akan berhadapan dengan saya..SILAHKAN bagi Anda yg keberatan dgn ungkapan saya ini, dan hendak mencoba ilmunya maka silahkan lakukan saja kepada saya, silahkan lihat foto dan identitas saya di fb..terimakasih..salaam !!
 • Ayu Dewi Lestari sudah ada sedikit jln Mama,,semoga Bisa,,,Mama yng sabarrr
 • Ayu Dewi Lestari om syahwir.,,biarkan mereka,,,yg penting sekarang konsen ke acara tgl 11 nanti,,,,perusuh2 kyk gt bisa di urus selesaii acara
 • Bunda Lia Memang tidak mudah menggelar tarian di Pantai Selatan …. kalau tidak tau bahasa Rasa… terimakasih untuk semua saudara/saudari/ sahabatku …. semua mohon doanya saja…. saya hanya ingin meminta pertanggungan jawaban mereka atas kesombongannya… Ilmu kok mau dipertontonkan bukan untuk panutan…. Aku layani tantangannya tapi untuk saat ini tidak mengurangi rasa hormatku sedikitpun mohon ijin untuk jalan lagi … karena masih banyak yg belum tersedia…. salam kasihku untuk semuanya salam hormat dan santunku selalu…..
  https://www.facebook.com/bundaliadua?ref=tn_tinyman#!/photo.php?fbid=273305642711865&set=a.104120369630394.2354.100000972952230&type=1&theater

  Foto

  www.songgobuwono.com/semar.html
  “Tembang Langen Bekso Songgo Buwono” kita akan h…Lihat Selengkapnya
  Oleh: Bunda Lia
 • Joko Roestamto Ya Allah, berilah kekuatan bagi hamba. KasihMU memberi kekuatan bagiku, hempaskan gundah dan penyakitku. Amin YRA
 • MasTebe Budiharto Waduh sopo maneh to iki sing golek goro2 … kok ra duwe isin …
 • Joko Roestamto Bunda ada apa lagi ini ? Bersabar Bun, perjalanan yang baik dan lurus tak jarang kita terpelanting karena terjalnya jalan. Kita sama sama meyakini ALlah akan memberi jalan keluar yang baik. Wong salah bakal seleh… wis to.. Bismillah
 • Siwi Marthin Bun ana apa neh? sabar bun.kari pirang ndina tok iki.
 • Joko Roestamto Kang Dullah kok hemm… opo lagi ngrasake kopi piye ? Aku wingi kepleset nek kamar mandi kang, ini bar ko dokter. Insya Allah mengko atau besuk pagi aku dah di sini. Dasku kliyengan arep pecah Kang…
 • Joko Roestamto Iyo Kang, aku konsekuen Kang… sik tak leren ngilangke kliyengan sirahku iki disik. Tenan kang…
 • MasTebe Budiharto Sopo maneh kuwi Kang Abdullah sing nantangin mbayuku … pengen tak pites po piye ?
 • Joko Roestamto Ya Kang, aku wingi sore kok tiba tiba nggledak nek kamar mandi, untung ono anakku Kang..
 • Joko Roestamto Mbak SIwi…
 • Joko Roestamto Mungkin sok ugo yo kurang turu Kang, mergo beberapa hari ini aku lembur editing film sampai dini hari…
 • Joko Roestamto Bunda bukan seorang pejuang kalau kita belum difitnah, dijatuhkan, dihina, dilecehkan maupun diperlakukan yang tidak proporsional. Sabar saja Bun, itu menandakan Bunda seorang pejuang sejati, berjuang untuk pertiwi agar tak menangis lagi…
 • Siwi Marthin iya kang wis sehat berkat doa den ayu karo slirane. mas Dheems ati2 to…
 • Misterr Jeans Sang Kinasih Sugeng siang Ibunda, Abah Ali, Mbak Siwi lan ugi kgem sdoyo kdang knasih.. Mugi tansah pkantok kwelasaning GUSTI.. Salam kasih..
 • Cirebon Heritage ikut amin ya bunda….salam
 • Arie Setiawanti amin 3x yra……..sore bun…..sore semua………salam kasih……..
 • Agus Nisa amiiin… salam lop-uuuuuuuuu.. piss
 • Jagad Satria Sugeng wilujeng sonten poro kadang kinasih….kulo hamung nyuwun kalian panjenengan sedoyo monggo kito saling menunggalaken tekad amrih hajatan ingkang badhe dipun gelar wonten ing sanggar saged kadumugen punopo ingkang dados sedyane…kanthi suasono aman, tentrem sh damai…manunggalaken kekiatan batos supados saged namengi tiang2 ingkang mboten remen kalian hajatan ingkang badhe dipun gelar…menunggalaken raos supadoso saged ngraosaken punopo sejatosipun acra puniko dipun gelar…monggo kito sareng2 mbirat mengsah kito sami…ing antarane.,iri ,dengki. Sombong lan takabur..rahayu rahayu rahayu..
 • Jagad Satria Sugeng sonten mas dullah…monggo kopinipun kalih sinambi ngeses mas..
 • Jagad Satria Njiih mas dullah ….kito sami kedah niteni lan titen…
 • Jagad Satria Kasinggihan mas dullah….kulo hamung sumeleh lan pasroh dateng gusti inkang paring gesang….kanthi lantaran iktiar ngupaya ln mbudi doyo insya Alloh real puniko njh aman tentrem ing ndalem gesange..
 • Arya Kamajaya Sugeng sönten Kang Abdullah… ugi poro sederek kang kinasih… monggo kang,, dipun sekecaaken ngopi kalih ngeses… mugi rahayu ingkang sami pinanggih…
 • Joko Roestamto Sugeng sonten… monggo
 • Joko Lelono sugeng sonten ugi mas yay…..kulo hamung gumun lan getun kemawon kok mas yay…..ing atase badhe damel sahe lha kok enten mawon tiang ingkang mboten saruju….puniko handadosaken sandungan…..
 • Joko Roestamto Pak Joko, sandungan puniko Insya Allah saged andadosaken kekuatan dumateng Diajeng Ayu, soho kito sedoyo. Gusti Kang Akaryo Jagad mboten sare…
 • Joko Roestamto Jeng Ayu, lebih bangga dengan pertiwi, beliau tak ingin pertiwi menangis. Ini sejalan dengan apa yang telah didawuhkan oleh leluhur. Supaya kehidupan berjalan baik, para pinisepuh telah mewariskan pitutur luhur – petuah luhur supaya kita semua tetap berpegang kepada paugeraning urip – tata cara kehidupan luhur, yang secara tradisi selalu dilaksanakan dan dihormati seluruh warga dengan sadar dan mantap. Petuah dan ajaran warisan leluhurJawa/Nusantara sengaja disebar kemana-mana, tidak berupa sebuah buku tuntunan. Ini dimaksudkan oleh para pinisepuh, supaya anak cucu termasuk dan kita semua mengerti, bahwa belajar dan mencari ilmu itu perlu usaha yang tekun. Tidak jemu-jemunya para pinisepuh menebarkan ajaran luhur lewat sloka-sloka , tembang-tembang, babad, cerita tutur, peribahasa dll, supaya anak keturunan dimanapun dan kapanpun selalu ingat untuk menjaga perilaku yang baik dan patut, selalu percaya diri, berpegang teguh kepada Budi Pekerti, tatakrama dan tata susila, tidak sombong, sopan dan bersikap rendah hati – andap asor . Piweling/ ajaran yang utama adalah : Tansah eling marang Pangeran – Selalu ingat kepada Tuhan, sebab Gusti ora sare – karena Tuhan tidak tidur, artinya: Kapanpun dan dimanapun Tuhan mengetahui segalanya. Salam damai nusantara
 • Joko Lelono kasinggihan mas yay…..akanthi sumendeh dateng gusti insya Alloh ical rubedonipun njiih mas….
 • Joko Roestamto Pak Joko, Insya Allah…
 • Harry Hattab Met malam Bunda Lia,…bahagia selalu dalam lindunganNYA…
 • Setyowati Setyowati AMIIIIN…… AMIN YA RABBAL ALAMIN……… SELAMAT PAGI BUNDA LIA….. TERIMAKASIH BANYAK KIRIMAN DOANYA INJIH BUN….. AMPUN MAAFNYA YANG DALAM KERENA KEMARIN…. SAYA BENAR BENAR GAK ENAK BADAN BUN, JADI TAK BISA BUKA Fb….. MATURNUWUN SANGET BUNDA…. SALAM KASIH DAN DAMAI DIHATI….
Iklan

Posted on Juni 10, 2013, in Kumpulan Doa Bunda Lia. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: