GRAHITANEN.

GRAHITANEN TANGISE BUMI, RUNGOKNO BENGUNGING LANGIT, SETITEKNO POLAHE SEGORO.OJO GEBYAH UYAH SAK KABEHE, OJO MANGGRAHITO SAK PARAN-PARAN, PEPADANG IKU ONOK TELENGE ROSO. TANSAH AWAS LAN WASPODHO, MANTEP MADEP MRING MOHO KUWOSO. RAHAYU-RAHAYU-RAHAYU.
 • Bunda Lia Kalawan asma Allah kang Maha Murah ugi Maha Asih.
  Kabeh pangalembana kagunganing Allah Pangeran, Sesembahaning ‘ alam jagad-rat pramudita…. Kang Maha Murah Maha Asih.
  Kang Ngratoni ing dina Piwelas…. Namung dhumateng Paduka piyambak kita sami menembah ‘ ibadah, saha namung dhumateng Paduka piyambak kita sami anyenyadhong pitulungan…. Dhuh Gusti Allah, mugi Paduka paring pitedah ing kita sadaya lumampah wonten ing margi ingkang leres….Inggih punika margi, Agaminipun para tetiyang ingkang sampun Paduka paringi kani’matan, sanes ingkang sami kabendon, tuwin sanes ingkang sami sasar…
 • Setyowati Setyowati Amiiin……. Amin Ya Rabb’……… Maturnuwun Sanget Kiriman Tag Nya Yg Indah Injih Bunda Sri Kandhi.. Yg Selalu Sayang Kepada Kami Semuanya…. Amiiin… Amin YRA…… Salam Kasih Dan Ta’dhim… Rahayu.. Rahayu.. Rahayu…
 • Bunda Lia Pramila, monggo kulo panjenengan sami, tansah eling lan waspada, sampun ngantos celak-celak mahesa mindak gupak, mindak katut kridaning Alam…..Kulo ngaturaken agunging panuwun maring sih paduka, dhumateng para sadherek, awit seserepan ingkang saget kawula tampi kanthi tarwaca, miwah saget anjabaraken pangertosan kawula, mliginipun ingkang magepokan kalawan wewarah, sarta tuntunan ingkang jumbuh kalawan SEJARAH NALURI BUDAYA, Tradisi nenek moyang….Inggih saking punika kawulo saget mawas lekasipun poro kawulo ingkang cengkah miwah nyingkur dateng Sejarah Tradisi Nenek Moyang. Reh ning wekdal punika manungsa sampun kalajeng anggenipun kadlarung cengkah klawan bebenering Allah, cengkah klawan hukum ing alam, inggih bebenering alam, sedoyo titah jalma manungsa ingkang gesang ing madyapada wekdal punika purun mboten purun inggih kedah nampi bebenduning Alloh….
 • Bunda Lia Mugi-mugi kemawon manungsa inkang gesang ing tahun 2011 lan sak lajengipun, sampun ngantos tiru-tiru dateng pakarti miwah lampah jantraning manungsa ingkang cengkah lan nyingkur dateng naluri budaya tradisi nenek moyang, ingkang sayekti saget dados lestarining agesang. Kanthi makaten mugi sang alam paring kawelasan lan mugi Alloh paring pangapunten dumateng kito sedoyo. Wusana kita sedoyo lestari ing gesang. Pramila mangga kito sami-sami kekeh kukuh nggondeli wawaton, inggih menika naluri bilih kita bakal bisa nlesep sela selaning garu, mugi kita sedoyo pikantuk rahayu ingkang pinanggih. Maka pada ajaran Sanggar Supranatural Songgo Buwono dikembangkan ajaran Sultan Agung yang isinya “ Memasuh Malaning Bumi, Mangasah Mingising Budi.” dan Sangkan Paraning Kawulo Gusti…
 • Bunda Lia Ya Alloh… Ya Robb… jauhkanlah bumi ini dari mara bahaya… ampunilah semua makluk yg ada diatas bumi ini… Demi Nama-MU Ya Robb… hamba mohon…. Air mata ini tak akan pernah jera mengalir
  Ketika hati tak kunjung terpejam kala malam menjelang… hamba bersimpuh diatas sajadahku… biarlah sajadah yg terbentang basah oleh tetesan air mataku yg penuh dosa ini…. namun satu pintaku… ampunilah seluruh makluk yg ada dibumi ini dan jangan ada bencana….
  Diharapanya ada tangisan orang2 yang akan sadar akan kelalaiannya selama ini ….Keluh kesahku pada-MU Ya Robb tanpa dendam walau hati ini pedih dan pilu karena peringatanku tak didengar namun aku tetap mohon… ampunilah …. Hanya Kasihku pada-MU Ya Robb… biarlah aku tetap ada dijalan-MU …Hingga cintaku pada-MU meradang….
 • Bunda Lia Kakangku kang Kinasih Senopati Wetan… sungguh luar biasa… kok pas dengan atur wangsit dari mbak yu Srikandi… kakang… kita saling berdoa semoga akan segera datang dan menampakkan diri menjadi Pemimpin bagi semuanya agar Negeri ini Gemah Ripah Loh Jinawi… kalau memang bumi ini akan kembali seperti awalnya kosong… dan hanya dataran itu lebih baik… karena banyak sekali manusia yg telah menyimpang dari kebenaran….
 • Bunda Lia Kakang Senopati Wetan… biarlah kalau memang alam akan seleksi manusia2nya karena memang harus begitu adanya kakang….
 • Bunda Lia Wowwwwalaahhh kang arep dadi opo jagad iki….
 • Bunda Lia Wis kang sak iki yen onok wektu selo digawe nenuwun we yok neng Pamelengan… mugi Gusti paring Wicaksono….
 • Umar Thohawi Panyileman banyu angkoro, Pincakku pincak pingaten, Klambiku klambi karidhoan, Pangrungonku ucap sabdo tunggal… Salam rahayu sedoyo…
 • Misterr Jeans Sang Kinasih Madep Mantep Marang Kang KUOSO.. Tetep Eleng Lan Waspodo.. Salam Rahayu..
 • Satyo Aji Sanjaya ‘met siang,,, smuanya Amiit nuwun-sewu nderek-langkung, maaf numpang lewat sejenak,,, _/|\_ ,,, Duh Gusti ingkang Moho Kuwoso, nyuwun Pangapuro,… Kito sesami tansah dedonga, mugi pinaringan sih kawelasaning Gusti ingKang Moho Asih,… Nenuwun wilujeng-rahayu kagem sadayana,,, Smoga mendpt ‘kebaikan’ ‘tuk smuanya,,, Amiien. Sumonggo Kalajeng’akeun, silahkn di-Lanjoet ~~~
 • Siwi Marthin bun semoga kita termasuk yang diberi perlindungan Allah ya bun.
 • Akhirat Selo yang hanya bisa aku berikan masukan kajilah dan maknailah dan jalankan surat al fateah berangkatlah dari ayat yg paling bawa setelah naik keayat berikutnya dan seterusnya ,karena selama manusia masih mempertahankan putih sama juga masuk dihitam barokallah
 • Kanjeng Mami DePe sugeng siang bunda ayuu.. mugi tansah wonten pangayomanipun Gusti ingkang maha kuaos… mugi tasih emut kaliyan kula nggih bun.. rahayu
 • Setyowati Setyowati Amiiiin…. Amiiin Ya Rabb’………. Maturnuwun Sanget Doanipun Bunda Lia……. Smoga Menjadikan Berkah Keselamatan, Ketentraman, Kedamain Hati Kami Semuanya Bun….. Amiiiin….., Salam Kasih Dan Ta’dhim….. Rahayu….
 • Bunda Lia Aminnn Insya’Alloh mbak Siwi Marthin….
 • Bunda Lia Mas Satyo Aji Sanjaya matur nuwun mas derek mapan lenggah kang jembar…
 • Bunda Lia Kang Abdullah Ali… oyak2an koyok sapi luwe nganti kelakuane madik2 koyo kere…
 • Bunda Lia Kang Akhirat Selo maksudte piye dijelaske ora instan kang… koyo tuku mie sedap neng warung… jur maknane piye… kok koyo caroko balik wae… Alfatekah kok katut diwoco soko ngisor munggah…
 • Bunda Lia Intisari saking isinipun Al-Quraan punika sampun kaweca pokok-pokok ingkang fundamentil wonten salebeting Surat Al Faatihah, kados
  Bab ‘aqaid utawi kaimanan ; punika kuwajiban ingkang wiwitan kaampil, ingkang dipun da’wahaken dening junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w, makaten ugi dening para andika Rasul saderengipun. Ingkang baku inggih punika ‘ aqidah-tauhid ( memundhi saha mangeran namung dhumateng Panjenanganipun Allah piyambak ) ‘ Aqidah-tauhid wau dados jejering piwucal Agami, sadaya para andika Nabi Utusaning Allah kautus ngampil tugas-pokok mbangun Tauhid ing Allah, sarta ngrebahaken sadaya kamusyrikan, ugi ngajak Ummatipun supados samia ‘ibadah ( manembah ) ing Allah piyambak, lan nilar sadaya brahalanipun…..
 • Setyowati Setyowati Amiiiin…. Amin Ya Rabb’…………. Maturnuwun Sanget Pencerahannipun Bunda Lia…… Amiiin….
 • Bunda Lia “Ibadah” utawi ngumawula lan manembah ing Allah, ingkang kuwajiban sadaya titah, langkung-langkung manungsa ( sabab manungsa punika makhluk ingkang saged damel kabudayan wonten ing ‘ alam donya ). Ingkang baku wonten sekawan, inggih punika : Shalat, Zakat, Shiyam lan kesah Haji. Saking ingkang baku kasebut, lajeng tuwuh ‘ibadah memuji, ndedonga, dzikir lan tafakkur utawi I’tikaf ing masjid. Saking zakat lajeng tuwuh ‘ ibadah qurban sidqah, weweweh lan tetulung ing sasaminipun, lan saking Shiyam tuwuh watak Wira’I 9 mboten ndremis lan mboten kathah sesambat ) sumingkir saking ingkang nama lelangkungan ( gesang prasaja ). Lajeng saking Haji tuwuh semangat ambelani sarta labuh ing agami.
 • Bunda Lia Angger- angger Hukum lan Pernatan- pernatan : maksudipun Syari’at Islam damel angger-angger hukum lan pranatan punika kangge karaharjaning ummat manungsa ing Donya dumugi ing Akheratipun. Pramila ing salebetingQuraan ngemot pinten-pinten norma lan katamtuwan, upami hukum, politik, tatanagari, sosial, ekonomi, perang, dahme, sesambetan internasional, kabudayan sarta kesenian, agami, sesambetaning manungsa kaliyan Allah, lan lingkungan sapiturutipun.
 • Bunda Lia Janji sarta ancaman … artosipun supados ngadeg keadilan lan keleresan ingkang saestu, sanajan wonten Donya saged lolos saking hukuman, nanging wonten ngarsaning Allah ing dinten Qiyanat tantu nboten saged lolos malih.

  Sejarah … maksudipun ingkang saged dados tepa-palupi ing salebeting sesrawungan ummat manungsa, sampun ngantos damel sejarah awon, gesang sapisan wonten ing ‘ alam Donya.
Iklan

Posted on Juni 11, 2013, in Tulisan Bunda Lia. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: